Yhdistys 

Tapahtumat

Suomen Biohiiliyhdistys järjestää biohiileen liittyviä seminaareja ja työpajoja johon kaikki jäsenmemme ovat tervetulleita.

Suomen Biohiilityöpajat -sarja

Työpajat ovat käytännönläheisiä, pääpainona on verkostoituminen ja tutustuminen esimerkiksi biohiilen tuotantoon, käyttöön ja tuotteisiin. 

Suomen Biohiiliseminaarit -sarja

Seminaarit ovat kansainvälisiä tapahtumia, pääpainona on biohiilialan kokonaiskehityksen käsitteleminen esimerkiksi uusimpien ja ajankohtaisten tutkimustulosten kautta.

Jäsenyys ja toiminta

Suomen Biohiiliyhdistys SBY ry perustettiin 18.3.2017 Siuntiossa. PRH rekisteröi Suomen Biohiiliyhdistyksen 30.5.2017.  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy – maksetun jäsenmaksun perusteella – yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työpajoja, koulutusta ja tiedottamista sekä kerää tietoa biohiilen käyttäjien kokemuksista. Yhdistys tekee yhteistyötä kansainvälisten biohiilijärjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää koulutusta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää biohiilen kestävää tuotantoa ja hyötykäyttöä. Yhdistys edistää biohiileen liittyvää tieteellistä tutkimusta, tiedon hankintaa, monipuolista eri tahojen (esim. tutkijat, yritykset, innovaattorit ja viranomaiset) välistä yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Yhdistyksen tehtävänä on, yhteistyössä Euroopan ja kansallisten viranomaisten kanssa, vaalia biohiilen tuotannon laatu- ja laillisuuskriteereitä siten, että biohiilen tuotanto perustuu kestävällä pohjalla luontoarvoja kunnioittaviin, ympäristöä edistäviin ja Euroopan Biohiilisertifikaatissa (EBC) sovittuihin tapoihin.

 

Hallitus 2020 (sivustoa päivitetään)

 

Ilmo Kolehmainen

Ilmo Kolehmainen

Puheenjohtaja

 

 • Carbons Finland Oy:n osakas ja sivutoiminen asiantuntija
 • Toiminut monissa tehtävissä metsäalalla (mm. Metsähallitus, Tapio, MTK, Yksityismetsätalouden Työnantajat)
 • etunimi.sukunimi(at)suomenbiohiili.fi
Priit Tammeorg

Priit Tammeorg

Varapuheenjohtaja

 

 • Dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 • Biohiileen keskittyvän AgriChar -tutkimusryhmän johtaja
 • etunimi.sukunimi@suomenbiohiili.fi
Esko Salo

Esko Salo

Varapuheenjohtaja

 

Minja Koivunen

Minja Koivunen

Sihteeri

 

 • Hortonomi, rakennettu ympäristö, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
 • etunimi.sukunimi@suomenbiohiili.fi
Kari Tiilikkala

Kari Tiilikkala

Hallituksen jäsen

 

 • Professori emeritus (MTT/Luke), KT-Finnoserv -konsultointi
 • Laaja-alaista ja kansainvälistä kokemusta biohiilestä ja pyrolyysinesteistä, Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmän jäsen
 • etunimi.sukunimi@suomenbiohiili.fi
Annakaisa Elo

Annakaisa Elo

Hallituksen jäsen

 

 • Dosentti (Helsingin yliopisto), erikoistutkija (HAMK).
 • Biohiili kasvualustoissa, vesien suodatuksessa, kompostoinnissa ja biokaasun tuotannossa

 

Pin It on Pinterest