Yhdistys 

Suomen Biohiiliyhdistyksen hallitus 2021

Esko Salo

Esko Salo

Puheenjohtaja

KTM, Väitöskirjatutkija,  Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Biohiilimarkkinoiden nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pohjoismaissa.

[email protected]

Annakaisa Elo

Annakaisa Elo

Varapuheenjohtaja

Dosentti (Helsingin yliopisto)

Biohiili kasvualustoissa, vesien suodatuksessa, kompostoinnissa ja biokaasun tuotannossa.

[email protected]

Priit Tammeorg

Priit Tammeorg

Varapuheenjohtaja

Dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Biohiileen keskittyvän AgriChar -tutkimusryhmän johtaja.

[email protected]

Minja Koivunen

Minja Koivunen

Sihteeri ja rahastonhoitaja

Hortonomi, rakennettu ympäristö, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

[email protected]

Hannes Tuohiniitty

Hannes Tuohiniitty

Hallituksen jäsen

Agrologi (amk), Toimialapäällikkönä Bioenergia ry:ssä

Omakotitaloasukas, jolla biohiilikoe sakokaivon suodatuskentässä.

[email protected]

Kim Yrjälä

Kim Yrjälä

Hallituksen jäsen

Professori (Zhejiang A&F University), Dosentti (Helsingin Yliopisto, Metsätieteiden osasto)

Biohiilen ja mikrobien vuorovaikutus; Biohiili ja fytoremediaatio sekä bioenergian tuotanto.

[email protected]

Anu Riikonen

Anu Riikonen

Hallituksen jäsen

MMT, puutarha-agronomi

Vanhempi asiantuntija, Sitowise oy

Viherympäristöliitto ry:n edustaja SBY:ssä, viher- ja ympäristörakentaminen, viherrakentamisen kasvualustat.

[email protected]

 

Sampo Tukiainen

Sampo Tukiainen

Hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja, Carbofex Oy

Biohiilituotteet ja laitosteknologia. Hiilidioksidinegatiivinen kaukolämmöntuotanto. 

[email protected]

Muut hallituksen jäsenet:

Markku Suutari

Hannamaija Fontell

Tapahtumat

Suomen Biohiiliyhdistys järjestää biohiileen liittyviä seminaareja ja työpajoja johon kaikki jäsenmemme ovat tervetulleita.

Suomen Biohiilityöpajat -sarja

Työpajat ovat käytännönläheisiä, pääpainona on verkostoituminen ja tutustuminen esimerkiksi biohiilen tuotantoon, käyttöön ja tuotteisiin. 

Suomen Biohiiliseminaarit -sarja

Seminaarit ovat kansainvälisiä tapahtumia, pääpainona on biohiilialan kokonaiskehityksen käsitteleminen esimerkiksi uusimpien ja ajankohtaisten tutkimustulosten kautta.

Jäsenyys ja toiminta

Suomen Biohiiliyhdistys SBY ry perustettiin 18.3.2017 Siuntiossa. PRH rekisteröi Suomen Biohiiliyhdistyksen 30.5.2017.  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy – maksetun jäsenmaksun perusteella – yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työpajoja, koulutusta ja tiedottamista sekä kerää tietoa biohiilen käyttäjien kokemuksista. Yhdistys tekee yhteistyötä kansainvälisten biohiilijärjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää koulutusta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää biohiilen kestävää tuotantoa ja hyötykäyttöä. Yhdistys edistää biohiileen liittyvää tieteellistä tutkimusta, tiedon hankintaa, monipuolista eri tahojen (esim. tutkijat, yritykset, innovaattorit ja viranomaiset) välistä yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Yhdistyksen tehtävänä on, yhteistyössä Euroopan ja kansallisten viranomaisten kanssa, vaalia biohiilen tuotannon laatu- ja laillisuuskriteereitä siten, että biohiilen tuotanto perustuu kestävällä pohjalla luontoarvoja kunnioittaviin, ympäristöä edistäviin ja Euroopan Biohiilisertifikaatissa (EBC) sovittuihin tapoihin.

Pin It on Pinterest