Yhdistys 

Tapahtumat

Suomen Biohiiliyhdistys järjestää biohiileen liittyviä seminaareja ja työpajoja johon kaikki jäsenmemme ovat tervetulleita.

Suomen Biohiilityöpajat -sarja

Työpajat ovat käytännönläheisiä, pääpainona on verkostoituminen ja tutustuminen esimerkiksi biohiilen tuotantoon, käyttöön ja tuotteisiin. 

Suomen Biohiiliseminaarit -sarja

Seminaarit ovat kansainvälisiä tapahtumia, pääpainona on biohiilialan kokonaiskehityksen käsitteleminen esimerkiksi uusimpien ja ajankohtaisten tutkimustulosten kautta.

Jäsenyys ja toiminta

Suomen Biohiiliyhdistys SBY ry perustettiin 18.3.2017 Siuntiossa. PRH rekisteröi Suomen Biohiiliyhdistyksen 30.5.2017.  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy – maksetun jäsenmaksun perusteella – yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työpajoja, koulutusta ja tiedottamista sekä kerää tietoa biohiilen käyttäjien kokemuksista. Yhdistys tekee yhteistyötä kansainvälisten biohiilijärjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää koulutusta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää biohiilen kestävää tuotantoa ja hyötykäyttöä. Yhdistys edistää biohiileen liittyvää tieteellistä tutkimusta, tiedon hankintaa, monipuolista eri tahojen (esim. tutkijat, yritykset, innovaattorit ja viranomaiset) välistä yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Yhdistyksen tehtävänä on, yhteistyössä Euroopan ja kansallisten viranomaisten kanssa, vaalia biohiilen tuotannon laatu- ja laillisuuskriteereitä siten, että biohiilen tuotanto perustuu kestävällä pohjalla luontoarvoja kunnioittaviin, ympäristöä edistäviin ja Euroopan Biohiilisertifikaatissa (EBC) sovittuihin tapoihin.

 

Hallitus 2019

 

Puheenjohtaja

Ilmo Kolehmainen

ilmo.kolehmainen@suomenbiohiili.fi

 

 

Varapuheenjohtaja

Priit Tammeorg

priit.tammeorg@suomenbiohiili.fi

Varapuheenjohtaja

Esko Salo

esko.salo@suomenbiohiili.fi 

Rahastonhoitaja

Stefano Caro

Sihteeri

Annakaisa Elo 

Jäsen

Kari Tiilikkala

Jäsen

Seppo Mannermaa

Jäsen

Jure Zrim

Jäsen

Mina Kiani

Jäsen

Hanna-Maija Fontell

 

 

 

Työryhmien johtajat

 

Tiedotus

Priit Tammeorg

Tapahtumat

Jarkko Nummela

kehittäminen

Esko Salo

Politiikka

Kari Tiilikkala

 

Yhteystiedot

Email

info@suomenbiohiili.fi

Menneet tapahtumat

katso kuvat

Päivän esitykset löytyvät täältä, samalta sivustolta löytyvät myös edellisten Suomen Biohiiliseminaarien esitykset..

4. Suomen biohiiliseminaari

11.12.2018, Helsingin yliopisto, Viikki

AgriChar tutkimusryhmä ja Suomen Biohiiliyhdistys isännöivät Helsingin Viikissä 4. Suomen Biohiiliseminaarin. Mukana oli kävijöitä koko Suomesta sekä perälti neljästä muusta maasta: Virosta, Ruotsista, Norjasta sekä Egiptistä! 

Tilaisuudessa esitettiin Suomen biohiilialan uusimpia kuulumisia sekä keskusteltiin pohjoismaiden biohiiliverkostosta, johon kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleet liittymään, katso sivut: http://nordicbiochar.org

Seminaarin jälkeen pidettiin myös SBY:n syyskokous, jossa valittiin uusi hallitus vuodeksi 2019.

3. Suomen biohiilityöpaja – Eura

28.03.2018, Biolan Oy

Suomen Biohiiliyhdistyksen 3. työpaja pidettiin Biolan Oy:n tiloissa Eurassa. Kokousmiljöönä toimi Biolanin upea ekologiselle rakentamiselle kunniaa tekevä pääkonttori, paikka oli tilaisuudelle erittäin sopiva senkin vuoksi, että Biolanin valmistama tuote, biohiiltä sisältävä istutusmulta on saanut ”Vuoden puutarhatuote 2018” -tittelin!

Tapahtuman suosio suorastaan ylitti odotukset ja paikalla oli yli 45 biohiilestä kiinnostunutta: mukana oli mm. biohiilen tuotannosta tai käytöstä kiinnostuneita yrityksiä Suomesta (sekä Virosta, Latviasta ja Venäjältä), tutkijoita ja viranomaisia. Kahdessa eri kokoussessiossa esiteltiin biohiilitutkimuksen nykytilaa (yli 1000 biohiiliaiheista julkaisua kuluvan vuoden 2018 aikana!), sekä biohiilen saatavuutta, tuotannon haasteita sekä pilottikohteita Suomessa.  

katso kuvat

Samassa yhteydessä pidettiin yhdistyksen virallinen kevätkokous, jossa mm. suunniteltiin tiedottamisstrategiaa sekä kuinka yhdistys voi osaltaan tukea kestävää biohiilen tuotantoa ja käyttöä suhteessa lainsäädäntöön ja vaikuttaa biohiilen valmistusta ja käyttöä ohjaaviin viranomaistahoihin. Yhdistyksen seuraava tapahtuma järjestetään näillä näkymin joulukuun alkupuolella Helsingissä, tästä tullaan tiedottamaan Facebookissa, Twitterissä ja yhdistyksen kotisivuilla.

katso kuvat

Biohiilityöpaja – Hiedanranta

4.12.2017, Carbofex Oy

Ohjelmassa oli mm tuoreimmat biohiiliuutiset ja -tutkimukset,  tutustuminen Carbofex- yrityksen tuotantolaitokseen ja Hiedanranta projektiin Tampereella.  Pieni kooste ja esitykset näkyvät tässä

Ensimmäinen biohiilityöpaja

katso kuvat

Yritysjäsenemme