Yhdistys 

Yhdistys ja jäsenyys

Suomen Biohiiliyhdistys SBY ry perustettiin 18.3.2017 Siuntiossa. PRH rekisteröi Suomen Biohiiliyhdistyksen 30.5.2017.  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy – maksetun jäsenmaksun perusteella – yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työpajoja, koulutusta ja tiedottamista sekä kerää tietoa biohiilen käyttäjien kokemuksista. Yhdistys tekee yhteistyötä kansainvälisten biohiilijärjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää koulutusta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää biohiilen kestävää tuotantoa ja hyötykäyttöä. Seura edistää biohiileen liittyvää tieteellistä tutkimusta, tiedon hankintaa, monipuolista eri tahojen (esim. tutkijat, yritykset, innovaattorit ja viranomaiset) välistä yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Yhdistyksen tehtävänä on, yhteistyössä Euroopan ja kansallisten viranomaisten kanssa, vaalia biohiilen tuotannon laatu- ja laillisuuskriteereitä siten, että biohiilen tuotanto perustuu kestävällä pohjalla luontoarvoja kunnioittaviin, ympäristöä edistäviin ja Euroopan Biohiilisertifikaatissa (EBC) sovittuihin tapoihin.

 

Hallitus 2019

 

Puheenjohtaja

Ilmo Kolehmainen

Varapuheenjohtaja

Priit Tammeorg

Varapuheenjohtaja

Esko Salo

 

Rahastonhoitaja

Stefano Caro

Sihteeri

Annakaisa Elo 

Jäsen

Kari Tiilikkala

Jäsen

Seppo Mannermaa

Jäsen

Jure Zrim

Jäsen

Mina Kiani

Jäsen

Hanna-Maija Fontell

 

 

 

Työryhmien johtajat

 

Tiedotus

Priit Tammeorg

Tapahtumat

Jarkko Nummela

kehittäminen

Esko Salo

Politiikka

Kari Tiilikkala

 

Yritysjäsenemme

 

Ota yhteyttä

6 + 2 =