_

Luken Biopajassa Jokioisilla 10.6 kiertotaloudesta taotaan hyötyjä – tule tutustumaan!

Aika:     ma 10.6. klo 11.30–15.30
Paikka: Jokioinen, Planta, Tietotie 4 (kartalla)

Kiertotalous on merkittävä liiketoimintamahdollisuus, jolla vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tervetuloa Biopajan avajaisiin Luke Jokioisiin tutustumaan, kuinka erilaisia biomassoja voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti uusiutuvan energian, kierrätyslannoitteiden ja biopohjaisten arvotuotteiden valmistamiseen.

Biopajan avulla voidaan optimoida prosessiketjuja eri raaka-aineille ja niiden seoksille moninaisia lopputuotteita varten. Luken osaamisella varmistetaan teknisesti toimivat, taloudellisesti kannattavat sekä ympäristöystävälliset ratkaisut monenlaisiin kohteisiin

Monipuolisia Biopajan laitteistoja voivat hyödyntää sekä yritykset että tutkimuskumppanit.

Ohjelma

11.30 Salaattilounas
12.30 Biopaja vahvistaa yritysyhteistyötä kiertotalouden ratkaisuissa, pääjohtaja Johanna Buchert

Hyvää ei haaskata – biomassat kannattaa hyödyntää kokonaan, erikoistutkija Sari Luostarinen

Biokaasulaitos on biomassojen jalostuksen solmukohta, erikoistutkija Saija Rasi

Ei savua eikä tulta – pyrolyysistä biohiiltä, erikoistutkija Kimmo Rasa

14.00 Tutustuminen Biopajaan ja demopisteisiin kahvin lomassa
15.30 Tilaisuus päättyy

 

Biopajan avajaisten demopisteissä vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka orgaanisista biomassoista tuotetaan biokaasua, jonka metaani voidaan hyödyntää uusiutuvana energiana esimerkiksi liikenteessä?
  • Miten mitataan erilaisten biomassojen suurin mahdollinen metaanintuotto, jonka avulla voidaan arvioida biokaasulaitoksen metaanin- ja siten energiantuottoa?
  • Miten erilaiset syötteet tai syöteseokset soveltuvat biokaasutuotantoon tietyillä operointitavoilla?
  • Kuinka panostoiminen, esimerkiksi kuivan lannan ja kasvibiomassojen mädättämiseen soveltuva kuivamädätysprosessi tai jatkuvatoiminen märkämädätys toimivat?
  • Kuinka ravinteet otetaan talteen ja väkevöityjä kierrätyslannoitteita valmistetaan?
  • Mitä tarkoittaa hidas pyrolyysi, ja miten siitä syntyvää biohiiltä hyödynnetään?

Ilmoittaudu tapahtumaan 5.6 mennessä tästä linkistä.

Tätä kutsua voi jakaa eteenpäin.

TERVETULOA!

Lisätietoja:
erikoistutkija Sari Luostarinen, Luke, puh. 029 532 6346, sari.luostarinen@luke.fi