Liity jäseneksi

 

Jäsenyys

Suomen biohiiliyhdistykseen voi liittyä henkilö- tai yritysjäseneksi. Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen. Yhdistyksen jäsenet päättävät jäsenmaksujen suuruuden syyskokouksessa, joten jäsenmaksujen suuruus saattaa vaihdella vuosittain. 

Vuoden 2021 jäsenmaksut ovat:

  • Henkilöjäsen 20€
  • Yritysjäsen 200€

Yhdistyksen jäsenet saavat alennusta yhdistyksen omista tapahtumista ja voivat osallistua yhdistyksen toimintaan esimerkiksi työryhmien kautta. Lisäksi yritysjäsenet saavat logonsa yhdistyksen verkkosivuille. Yhdistys neuvottelee uusia jäsenetuja ja niistä ilmoitetaan vielä erikseen. Jäsenmaksu on myös yhdistyksen varainhankintaa, joka mahdollistaa esimerkiksi verkkosivujen ylläpidon, viestinnän ja tapahtumien järjestämisen.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää biohiilen kestävää tuotantoa ja hyötykäyttöä. Yhdistys edistää biohiileen liittyvää tieteellistä tutkimusta, tiedon hankintaa, monipuolista eri tahojen (esim. tutkijat, yritykset, innovaattorit ja viranomaiset) välistä yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Yhdistyksen tehtävänä on, yhteistyössä Euroopan ja kansallisten viranomaisten kanssa, vaalia biohiilen tuotannon laatu- ja laillisuuskriteereitä siten, että biohiilen tuotanto perustuu kestävällä pohjalla luontoarvoja kunnioittaviin, ympäristöä edistäviin ja Euroopan Biohiilisertifikaatissa (EBC) sovittuihin tapoihin.

Pin It on Pinterest