Biohiilikartta

 

Suomen biohiiliyhdistys

Biohiili Suomessa

Yhdistys ylläpitää biohiilikarttaa, johon on koottu tietoja alan toimijoista ja projekteista. Kartan tarkoitus on auttaa sidosryhmiä verkostoitumaan ja ymmärtämään markkinatilannetta. Mikäli huomaat että kartalta puuttuu tietoja, voit ilmoittaa niistä esimerkiksi sähköpostitse.

Biohiiltä on käytetty noin 30 kunnassa tai kaupungissa, kaikki Suomen kymmenen suurinta kaupunkia (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, ja Pori) ovat osallistuneet biohiiliprojekteihin. Vaikka lukumäärällisesti projekteja on monta, ovat ne muutamaa poikkeusta lukuunottamatta vielä pieniä. Suurinosa projekteista on tehty viimeisen kahden vuoden aikana ja moni niistä on saanut vaikutteita Tukholman kaupungin biohiilen käytöstä.

Tukholman kaupunki on käyttänyt biohiiltä standardina materiaalina kestävässä kasvualustassa jo vuodesta 2009. Suurinosa käytännön projekteista liittyy biohiilen hyödyntämiseen hulevesien suodatuksessa, katupuu-istutuksissa ja vedenlaadun parantamisessa esimerkiksi ravinteiden hallinnan kautta. Tulevina vuosina projektien määrä ja kokoluokka odotetaan merkittävästi kasvavan.

avaa kartta

LUE lisää

Nordic Biochar Network

Biohiili Pohjoismaissa

Nordic Biochar Network ylläpitää laajempaa Pohjoismaita kattavaa biohiilikarttaa. Suomen biohiiliyhdistys tekee yhteistyötä verkoston kanssa ja välittää tietoja Suomalaisista toimijoista. Tarkoitus on auttaa toimijoita saamaan näkyvyyttä myös Suomen rajojen ulkopuolella! 

Pin It on Pinterest