Mitä biohiili on?

 

Biohiili, puuhiili, hydrohiili, kivihiili ja aktiivihiili

Hiilten välillä on runsaasti eroja, mutta myös samankaltaisuuksia. Hiilen musta väri ei kerro hiilestä mitään vaan kaikki on kiinni ominaisuuksista. Biohiilessä on useita ominaisuuksia, joihin voidaan vaikuttaa raaka-ainevalinnoilla, lisäaineilla ja tuotanto-olosuhteilla. Biohiiltä voidaan myös rikastaa tai jatkokäsitellä esimerkiksi aktiivihiileksi.

Jo Etelä- ja Väli-Amerikan intiaanit tuottivat biohiiltä parantaakseen viidakon ravinneköyhää maaperää. Tätä hedelmällistä maaperää, Terra preta -maata, löytyy edelleen entisiltä Amazonin alueen intiaanien asuinpaikoilta. Nämä löydökset ovat nostaneet suurta mielenkiintoa biohiiltä kohtaan, erityisesti sen pitkäaikaista maanparannuskykyä ja yhtenä keinoista hillitä ilmastonmuutosta.

Biohiiltä kaikkein lähimpänä on puuhiili, näiden pääasiallisena erona pidetään loppukäyttöä. Biohiilen käyttökohteisii kuuluu  esimerkiksi maanparannus ja suodatus kun taas puuhiilellä tarkoitetaan energiakäyttöön kuten grillihiileksi tuotettua hiiltä. Ominaisuuksien kannalta näissä voi olla suuriakin eroja, maanparannuskäytössä biohiilen tulisi olla hydrofiilinen (vettä imevä), kostea, eikä energia sisällöllä ole merkitystä. Energiakäyttöön menevä puuhiilen tulisi olla kuivaa, mahdollisimman hydrofobinen (vettä hylkivä) ja sisältää muita polttoon liittyviä ominaisuuksia.

Suomen Biohiiliyhdistys käyttää biohiilestä Euroopan Biohiilisertifikaatin mukaista määritelmää:

”Biochar is a heterogeneous substance rich in aromatic carbon and minerals. It is produced by pyrolysis of sustainably obtained biomass under controlled conditions with clean technology and is used for any purpose that does not involve its rapid mineralisation to CO2 and may eventually become a soil amendment.”

Tieteellisessä tutkimuksessa biohiilen ja puuhiilen määritelmät ymmärretään jo hyvin. Käytännössä asia on kuitenkin vielä eri, sillä biohiilellä saatetaan tarkoittaa esimerkiksi energiakäyttöön tuotettua torrefioitua pellettiä, joka on täysin eri. Suomen Biohiiliyhdistyksen tavoite onkin oikaista termistöä ja painoittaa biohiilen käyttöä maan, ilman ja vesien parantajana.

 

 

Hiilisanastoa

Puuhiili (charcoal)

Energiakäyttöön tuotettu hiili,  vapauttaa sidotun hiilen (CO2) takaisin ilmaan poltettaessa. Samankaltainen kuin biohiili.

Hydrohiili (hydrochar)

Tuotetaan märkähiiltämällä ja poikkeaa ominaisuuksiltaan merkittävästi biohiilestä. 

Kivihiili (coal)

Fossiilinen kivihiili eroaa merkittävästi biohiilestä kemiallisesti ja rakenteeltaan.

Aktiivihiili (activated carbon)

Viittaa jatkokäsiteltyyn hiileen, jota voidaan valmistaa kaikista yllämainituista hiilistä. Jatkokäsittelyllä voidaan lisätä esimerkiksi reaktiopinta-alaa.

Lukuisat käyttökohteet

Kasvualustat

Suodattaminen

Kaupunki

Maatalous

Hiilensidonta

Kasvualustat

Biohiiltä voidaan käyttää monissa eri kasvualustoissa. Tutustu Biolan istutusmultaan joka valittiin vuoden 2018 puutarhatuotteeseen.

Kaupunki

Biohiiltä voidaan hyödyntää kaupunki- ja viherrakentamisessa. Käyttökohteita ovet esimerkiksi katupuiden kasvualustat, viherkatot ja hulevesien puhdistusjärjestelmät.

Hiilensidonta ja varastointi

Enemmin tai myöhemmin biomassa hajoaa, jonka seurauksena sen sisältämä hiilidioksidi vapautuu takaisin hiilikertoon. Tähän kiertokulkuun voidaan puuttua kun biomassasta valmistetaan biohiiltä, joka varastoidaan sadoiksi tai tuhansiksi vuosiksi maaperään. 

Suodatus

Biohiilipohjaisilla vedenpuhdistusratkaisuilla voidaan suodattaa hulevesiä tai esimerkiksi maataloudessa ravinnepitoisia vesiä.

Maatalous

Biohiiltä voidaan lisätä rehuun ja sen on todettu lisäävän karjan hyvinvointia. Sama biohiili kulkee lantaan vähentämään hajuhaittoja ja sitten tehostamaan kompostointiaompostointia. Lopuksi se voidaan laittaa maahan parantamaan kasvua.

Muu käyttö

Biohiiltä voidaan käyttää monella tavalla. Tämän selvityksen mukaan biohiilellä on vähintään 55 käyttökohdetta.

Tutkimusryhmät ja hankkeet

 

 

Jos tiedät hankkeen tai tutkimusryhmän joka puuttuu listalta, voit ilmoittaa asiasta sivun alla löytyvän lomakkeen kautta.

 

Tieteelliset julkaisut Suomessa

 

 

Biohiilen uusia käyttökohteita etsitään ja testataan aktiivisesti ja yhä enemmän ympäri maailmaa. Biohiilen käyttö, sen ominaisuuksien muokkaaminen, ymmärtäminen ja soveltaminen tarvitsee kuitenkin jatkuvaa pitkäaikaista tutkimusta ja seurantaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana biohiiltä on tutkittu aktiivisesti myös Suomessa.  Julkaisujen löytämisen helpottamiseksi, Suomessa tehtyt biohiilijulkaisut ovat listattu tällä sivulla. Kaikki julkaisut ovat täyttäneet seuraavat kriteerit:

  1. Kohdistuvat biohiilen käyttöön maanparannuksessa
  2. Julkaistu vertaisarvioiduissa julkaisuissa tai on hyväksytty opinnäytteeksi tai hankkeen raportiksi
  3. Tutkimus toteutettu Suomessa

 
 Jos tiedät biohiilijulkaisun, jota ei löydy alla olevasta listasta, ilmoita niistä sivun alla löytyvän lomakkeen kautta.

 

Pin It on Pinterest