Suomen biohiiliyhdistyksen tavoite hallitusohjelman suhteen on saavutettu. Biohiili on mukana Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa. Hallitusohjelman sivulla 119, biohiilestä kirjoitetaan seuraavasti:

Edistetään viljelytekniikoiden käyttöönottamista, joilla voidaan joko lisätä hiilensidontaa tai vähentää ilmastopäästöjä (muun muassa kosteikkoviljely ja biohiili).

Tutustu hallitusohjelmaan täältä: Pääministeri Rinteen hallituksen ohjelma

Suomen Biohiiliyhdistys toimitti alla olevan koosteen hallitusneuvottelijoiden käyttöön.

A Hiilipäästöjen vähennys ei riitä ilmastomuutoksen pysäyttämiseen. Tarvitaan nopeita ja konkreettisia keinoja hiilen sidontaan pois ilmakehästä. Biohiilellä saadaan puiden sitoma hiili sadoiksi vuosiksi pois kierrosta ja samalla parannetaan peltojen viljavuutta sekä vedenpidätyskykyä. Suomella on mahdollisuus olla Euroopan biohiilituotannon ja käytön veturi. Perustelut:

 1. Kilo maahan lisättyä biohiiltä vastaa noin 3.5 kg CO2eq  päästöjen kompensaatiota.
 2. Pienpuusta ja metsäteollisuuden sivuvirroista saatava biohiili on Suomelle mahdollisuus, jollaista muilla EU- mailla ei ole.
 3. Puun hajautettu pyrolysointi (biohiilen valmisusprosessi) ja biohiilen käyttö työllistää kaikkia Suomen alueita heti.
 4. Pitkään jatkunut peltomaiden hiilihävikki voidaan pysäyttää ja parantaa viljelymaiden vedenpidätyskykyä.
 5. Biohiilen käyttö voidaan yhdistää ravinteiden kierrätykseen ja vähentää ulkomaisten lannoitteiden käyttöä.
 6. Biohiilen käyttöön perustuvat hulevesiratkaisut ja viherrakentamisen keinot ovat jo olemassa, joten biohiilen käyttö voidaan aloittaa myös kaupungeissa ja valumaherkillä alueilla.
 7. Biohiili on tulossa myös hiilineutraaliin rakentamiseen uusien innovaatioiden kaupallistuessa lähivuosina.
 8. Biohiileen käyttöön suunnatulla kehitystyöllä saadaan osaamista ja teknologiaa, jolla on nopeasti kasvavat vientimahdollisuudet. Vienti on alkanut jo.

B Ruokamullan hoito osaksi maatalouspolitiikkaa! Biohiilen käytöllä voidaan ratkaista monta maatalouden ja kasvintuotannon ongelmaa. Perustelut:

 1. Maahan lisätty biohiili sitoo vettä sateella tehokkaasti ja vapauttaa veden kasvien käyttöön kuivina aikoina. Syksyn märkyyttä voidaan vähentää ja siirtää vesi kevään kuivuuteen’
 2. Biohiilen käyttö on nopea ja pitkäkestoinen ratkaisu peltomaiden hiilihävikille, jota on jatkunut kymmeniä vuosia Etelä-Suomen nurmettomilla alueilla
 3. Jokainen maahan laitettu kilo biohiiltä vastaa 3,5, Co2 eq päästöä. Pelloista voidaan tehdä hiilinieluja tehokkaasti ja pysyvästi
 4. Biohiilen käyttö voidaan yhdistää tehokkaasti ravinteiden kierrätykseen ja keinolannoitteiden korvaamiseen orgaanisilla tuotteilla sekä kasvualustoilla erikoistuotannossa ja viherrakentamisessa
 5. Biohiili on tehokas lanta/lietevarastojen kate, joilla voidaan vähentää hajuhaittoja, typpikaasujen haihduntaa sekä parantaa lietteen käyttöarvoa lannoitteena ja maanparannusaineena
 6. Biohiilen käyttöä voidaan laajentaa myös biokaasulaitoksilla prosessien tehostajana ja lannoitukseen käytettävän kuivamassan tuotteistamisessa
 7. Pienpuun pyrolysointi  hiileksi lisää työpaikkoja maaseudulla ympärivuotisesti ja tuottaa lisäarvoa metsäteollisuuden sivutuotteille sekä koko hankintaketjulle.
 8. Biohiilen käytöllä erimuodoissaan parannetaan ruokahuollon omavaraisuutta ja varmistetaan peltojen kasvukunto ilmaston muuttuessa ääreväksi.
 9. Hyvin vettä sitovat pellot pidättävät myös ravinteita ja biohiilen käytöllä voidaan siten vähentää ravinteiden huuhtoutumista pintamaasta salaojiin ja sitä kautta vesistöihin.

Pin It on Pinterest