ajankohtaista

Liity jäseneksi

suomen biohiiliyhdistys – mainosvideo

Jäsentä

Kävijää tapahtumissa

Tiedotteet

Biohiili hallitusohjelmassa

Biohiili hallitusohjelmassa

Suomen biohiiliyhdistyksen tavoite hallitusohjelman suhteen on saavutettu. Biohiili on mukana Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa. Hallitusohjelman sivulla 119, biohiilestä kirjoitetaan seuraavasti: Edistetään viljelytekniikoiden käyttöönottamista, joilla voidaan...

Biohiilen asialla

ilmastonmuutos

Biohiili on noteerattu IPCC-ilmastopaneelin uusimmassa SR15 -raportissa. Biohiili hillitsee ilmastonmuutosta vaikuttamalla hiilen kiertokulkuun siten, että biomassan sisältämää hiilidioksidia estetään vapautumasta ilmakehään. Biomassaan sitoutunut hiilidioksidi on siis biohiilessä ja kun se varastoidaan maaperään se toimii hiilivarastona  satoja tai tuhansia vuosia.

Maaperän hiilivaraston kasvattaminen on turvallinen ja luotettava tapa hillitä ilmastonmuutosta. Maaperään on jo luonnostaan sitoutunut moninkertaisesti enemmän hiilidioksidia kuin ilmakehään. Hiiltä esiintyy maaperässä luonnostaan esimerkiksi metsäpalojen ja kaskiviljelyn seurauksena. 

 

valmistus

Suomen Biohiiliyhdistys tukee ainoastaan ympäristön kannalta kestävää biohiilen käyttöä ja valmistusta. Biohiiliyhdistys kannustaa Euroopan biohiilisertifikaatin käyttöönottoon, jossa on myös tarkat kriteerit raaka-aineen osalta. Lisätietoja sertifikaatista ja listan kestävistä raaka-aineista löytyy täältä.

Suomessa biohiiltä valmistetaan puupohjaisista biomassoista kuten teollisuuden sivuvirroista, pajusta ja sertifioidusta kuitupuusta. Raaka-ainevalinnalla, tuotanto-olosuhteilla ja biohiilen jälkikäsittelyllä voidaan vaikuttaa merkittävästi biohiilen ominaisuuksiin. Biohiiliä on siis lukuisia versioita eri ominaisuuksilla eikä yhdessä biohiilessä voi olla kaikkia parhaita ominaisuuksia samaan aikaan.

 

Käyttö

Biohiili on erittäin monikäyttöinen ja sitä voidaan käyttää lukuisilla eri tavoilla. Tämän selvityksen mukaan käyttökohteita on ainakin 55. Vaikka tutkimus kehittyy kovaa vauhtia, kaikista käyttökohteista ei vielä tiedetä tarpeeksi. Osa käyttökohteista on kuitenkin jo sellaisessa kehitysvaiheessa, että niitä kaupallistetaan kaikkien saataville.

Suomessa biohiilen oleellisimmat käyttötavat liittyvät kasvualustoihin, suodattamiseen, kaupunkeihin, maatalouteen ja hiilensidontaan.

Tapahtumat

Suomen Biohiiliyhdistys järjestää biohiileen liittyviä seminaareja ja työpajoja johon kaikki jäsenmemme ovat tervetulleita.

Suomen Biohiilityöpajat -sarja

Työpajat ovat käytännönläheisiä, pääpainona on verkostoituminen ja tutustuminen esimerkiksi biohiilen tuotantoon, käyttöön ja tuotteisiin. 

Suomen Biohiiliseminaarit -sarja

Seminaarit ovat kansainvälisiä tapahtumia, pääpainona on biohiilialan kokonaiskehityksen käsitteleminen esimerkiksi uusimpien ja ajankohtaisten tutkimustulosten kautta.

Biohiili

Maa, ilma ja vesi

Hiilensidonta

Biohiili on yksi tehokkaimmista hiilensidonnan keinoista. Tutkimuksen mukaan 12% ihmisten aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä voidaan sitoa biohiilen avulla.

Maaperä

Biohiilessä on huokoinen rakenne jonka ansiosta se pidättää vettä ja ravinteita. Tällä tavalla saadaan aktivoitua maan omaa mikrobi- ja pieneliökoneistoa. 

Maan elvytys

Jo Etelä- ja Väli-Amerikan intiaanit tuottivat biohiiltä parantaakseen viidakon ravinneköyhää maaperää. Tätä hedelmällistä maaperää, Terra preta -maata, löytyy edelleen entisiltä Amazonin alueen intiaanien asuinpaikoilta.

Parempi kasvu

Biohiili voidaan rikastaa ravinteilla ja mikrobeille esimerkiksi kompostissa. Rikastettu biohiili on pitkäkestoinen lannoite ja edistää kasvukykyä erityisesti monivuotisissa kasveissa.

Biohiilikartta

Tutkimus, bisness ja projektit

Suomen Biohiiliyhdistys ylläpitää biohiilikartta -palvelua, johon on koottu tietoja biohiileen liittyvästä toiminnasta. Karttaan on kerätty tutkimuslaitoksia, yrityksiä, meneillään olevia, valmiita ja tieteellisiä tutkimusprojekteja.

lue lisää

Biochar may represent the single most important initiative for humanity’s environmental future. The biochar approach provides a uniquely powerful solution, for it allows us to address food security, the fuel crisis, and the climate problem, and all in an immensely practical manner. 

- Prof. Tim Flannery, 2007 Australian of the Year

Yritysjäsenemme