Suomen Biohiiliyhdistys on liittynyt Bioenergia ry:hyn vuoden 2022 alusta alkaen.

Bioenergia ry:n biohiiliverkosto kokoaa paraikaa uutta ajantasaista tietopankkia biohiilestä. Tietopaketin valmistumiseen asti voit lukea lisää biohiilestä tällä sivustolla.

Yhteistyötä ja verkostoitumista

Edistämme eri tahojen yhteistyötä, tiedon vaihtoa ja ylläpidämme Suomen biohiilikarttaa. Vaikutamme Pohjoismaisessa biohiiliverkostossa ja olemme European Biochar Industry jäsen.

Hiilinegatiivinen biohiili

Edistämme erityisesti korkeamman jalostusarvon tuotesovelluksia liittyen mm. veden ja ilmanpuhdistukseen, ravintoon, kosmetiikkaan ja muihin vastaaviin tuotteisiin, joissa biohiili ei ainoastaan toimi hiilinegatiivisena tuotteena vaan korvaa fossiilisia materiaaleja.

Biohiilen asialla

ilmastonmuutos

Biohiili on noteerattu IPCC-ilmastopaneelin uusimmassa SR15 -raportissa. Biohiili hillitsee ilmastonmuutosta vaikuttamalla hiilen kiertokulkuun siten, että biomassan sisältämää hiilidioksidia estetään vapautumasta ilmakehään. Biomassaan sitoutunut hiilidioksidi on siis biohiilessä ja kun se varastoidaan maaperään se toimii hiilivarastona  satoja tai tuhansia vuosia.

Maaperän hiilivaraston kasvattaminen on turvallinen ja luotettava tapa hillitä ilmastonmuutosta. Maaperään on jo luonnostaan sitoutunut moninkertaisesti enemmän hiilidioksidia kuin ilmakehään. Hiiltä esiintyy maaperässä luonnostaan esimerkiksi metsäpalojen ja kaskiviljelyn seurauksena. 

 

valmistus

Suomen Biohiiliyhdistys tukee ainoastaan ympäristön kannalta kestävää biohiilen käyttöä ja valmistusta. Biohiiliyhdistys kannustaa Euroopan biohiilisertifikaatin käyttöönottoon, jossa on myös tarkat kriteerit raaka-aineen osalta. Lisätietoja sertifikaatista ja listan kestävistä raaka-aineista löytyy täältä.

Suomessa biohiiltä valmistetaan puupohjaisista biomassoista kuten teollisuuden sivuvirroista, pajusta ja sertifioidusta kuitupuusta. Raaka-ainevalinnalla, tuotanto-olosuhteilla ja biohiilen jälkikäsittelyllä voidaan vaikuttaa merkittävästi biohiilen ominaisuuksiin. Biohiiliä on siis lukuisia versioita eri ominaisuuksilla eikä yhdessä biohiilessä voi olla kaikkia parhaita ominaisuuksia samaan aikaan.

 

Käyttö

Biohiili on erittäin monikäyttöinen ja sitä voidaan käyttää lukuisilla eri tavoilla. Tämän selvityksen mukaan käyttökohteita on ainakin 55. Vaikka tutkimus kehittyy kovaa vauhtia, kaikista käyttökohteista ei vielä tiedetä tarpeeksi. Osa käyttökohteista on kuitenkin jo sellaisessa kehitysvaiheessa, että niitä kaupallistetaan kaikkien saataville.

Suomessa biohiilen oleellisimmat käyttötavat liittyvät kasvualustoihin, suodattamiseen, kaupunkeihin, maatalouteen ja hiilensidontaan.

Tiedotteet ja uutiset

[ff id="1"]

Biohiili

Useita käyttökohteita

Biohiili on monipuolinen materiaalia, samalla tavalla kuin puu, metalli tai muovi. Biohiiltä voidaan käyttää käyttää sellaisenaan, jatkojalostaa esimerkiksi aktiivihiileksi tai osana muita tuotteita. Biohiili on Suomessa yleisnimitys hiiletylle biopohjaiselle materiaalille.

hiilensidonta

Kasvit kuten puut sitovat hiilidioksidia kasvaessaan. Valmistamalla niistä biohiiltä ja käyttämällä sitä maanparannuksessa, voidaan estää hiilidioksidia vapautumasta takaisin ilmakehään

Ympäristönsuojelu

Biohiili tarjoaa ratkaisuja pilaantuneiden maiden ja vesistöjen kunnostukseen, maan kasvukunnon parantamiseen, edistämään ravinnekiertoa ja kiertotaloutta

energia

Pyrolyysissä syntyvää ylijäämäenergiaa voidaan hyödyntää esim. kaukolämmössä. Prosessissa syntyy myös tisleitä ja bioöljyä, joita voidaan käyttää energiaksi tai jatkojalostaa tuotteiksi

Kaupunki

Biohiili auttaa kaupunkeja sopeutumaan ilmastonmuutokseen sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.  Biohiiltä voidaan käyttää esim. hulevesien suodatukseen ja kasvualustoissa

Maatalous

Ruuantuotannon ympäristövaikutusten pienentämisen lisäksi biohiiltä voidaan käyttää karjan rehussa, kuivikkeessa ja kompostissa. Lisäksi biohiili soveltuu luomuviljelyyn

Lue lisää

Maanparannus, ilman- ja vedensuodatus, rakennusmateriaalit, kosmetiikka, lääketeollisuus, biokaasun tuotanto, akkujen raaka-aine, maalit, elintarvikeväri… – biohiilestä on moneksi!

Biohiilikartta

Tutkimus, toimijat ja projektit

Suomen Biohiiliyhdistys ylläpitää biohiilikartta -palvelua, johon on koottu tietoja biohiileen liittyvästä toiminnasta. Karttaan on kerätty tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja erilaisia biohiiliprojekteja. Tutustu myös Pohjoismaiseen ja Saksan biohiilikarttaan!

lue lisää

Biochar may represent the single most important initiative for humanity’s environmental future. The biochar approach provides a uniquely powerful solution, for it allows us to address food security, the fuel crisis, and the climate problem, and all in an immensely practical manner. 

- Prof. Tim Flannery, 2007 Australian of the Year

Yhteisöjäsenemme

Pin It on Pinterest